Τεχνικος Ασφαλειας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικου ασφαλειας ετησίως ή για διάστημα λειτουργίας μιας δραστηριότητας σε επιχειρήσεις όλων των τύπων.

τεχνικος ασφαλειας

Με ευθύνη και πολυετή γνώση επαγγελματικών χώρων εκδίδουμε μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και παροχή ασφαλειας στους εργαζομένους.

Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 “ Μέτρα για την βελτίωση ασφαλειας των εργαζομένων” κατά την εργασία σε όλες τις

 

 


Ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους, υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. Δηλαδή υπηρεσίες τεχνικου ασφαλειας. επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων καθορίζεται ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικου ασφαλειας.

Ο τεχνικός ασφαλειας είναι σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφαλειας.
Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και οι προτάσεις ασφαλών μεθόδων κατά την εργασία είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφαλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.τεχνικος ασφαλειας


τεχνικος ασφαλειας

 

 

Συνολικά προσφέρουμε:

  • Έλεγχο και τεχνικη επίβλεψη ασφαλειας των εγκαταστάσεων
  • Προτάσεις μέτρων, προληπτική τεχνικη συντήρηση μηχανημάτων
  • Διερεύνηση και καταγραφή εργατικών ατυχημάτων
  • Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας κτλπ.)
  • Μέτρηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στον χώρο εργασίας
  • Συνεργασία με ιατρό εργασίας

Οι έμπειροι τεχνικοι μας διασφαλιζουν την ασφαλειας των εργαζομένων σας και με την συνεργασία με την εταιρεία μας καλύπτεστε σε όλους τους τομείς.

 
texnikos asfaleias2
texnikos asfaleias3
texnikos asfaleias
texnikos asfaleias4
texnikos asfaleias1

Αυτοματισμοί

Πρόσφατη συνεργασία με την Delta Electronics μια εταιρεία με πλήρη γκάμα στον τομέα των Αυτοματισμών  υψηλής τεχνολογίας